Varför vi hjälper

Det gångna decenniet har varit ett av de mest turbulenta i vår historia. Ideologier som bekämpar varandra, våldsamma revolutioner och en vacklande social ekonomisk struktur har utsatt mer än en tredjedel av världens befolkning för förtryck, fattigdom och brutala brott mot de mänskliga rättigheterna. Terrorism och en global ekonomisk kris förstör själva samhällsstrukturen och sprider ett tänkesätt kännetecknat av hysteri, skräck och ängslan.

Emotionella påfrestningar är dock inte begränsade till de krigshärjade länderna. Även därhemma sprids epidemierna – från drogmissbruk, brottslighet och splittrade familjer, till analfabetism, arbetslöshet och de påfrestningar som åtföljer dessa problem. Under dessa omständigheter bär administratörer inom den offentliga sektorn och de sociala myndigheterna enorma bördor.

Men det finns lösningar – verkliga lösningar som fungerar – som frivilligpastorer ställer upp med närhelst och varhelst det behövs, med anmärkningsvärda resultat. Dessa lösningar kommer från alla de kunskaper som utgör Scientologys teknologi och är till för alla människor, oavsett tro.

Frivilligpastorerna, vilka utgör en styrka på över 200 000 och finns på varje kontinent på jorden, arbetar med samhällsledare, myndighetspersoner, hjälppersonal och andra medborgare, för att bringa ordning och ge verklig hjälp, oavsett vilken situation det gäller.

Frivilligpastorerna sprider också sitt budskap genom kringresande ”kavalkader”, som ger hjälp i storstäder och samhällen i hela världen. Dessa kavalkader besöker nya städer varje månad och når tusentals människor på varje plats.

Inne i de välbekanta gula tälten kan vem som helst få enskild hjälp för att hantera problem de har, oavsett vad det gäller.

Utöver frivilligpastorernas dagliga arbete med att göra något åt missförhållanden i samhället, är de också bland de första att anlända när en katastrof slår till. De är utbildade för att agera i nödsituationer och tillhandahålla vad som än behövs för att omedelbart lindra lidande och snabbt bringa ordning. Eftersom teknologin de tillämpar är enkel och effektiv kan de snabbt utbilda andra, så att även de kan ge hjälp.

Med sina organisatoriska färdigheter och sin förmåga att skapa ordning, liksom deras effektiva hjälp till offer och nödhjälpspersonal, har tusentals anslutit sig till dem, och frivilligpastorerna har kommit att bli en av de största oberoende räddningsstyrkorna på jorden.

De har också vuxit till en global rörelse som tillhandahåller effektiva lösningar på katastrofplatser av ett slag som inte skapar rubriker: i hemmen, klassrummen, företag och närområden. De kan alltid nås, dygnet runt, sju dagar i veckan, på International Volunteer Minister Hotline.  

Vem som helst, oavsett tro, som vill göra något för att förbättra villkoren omkring sig, kan bli frivilligpastor genom att lära sig de enkla metoder som beskrivs på de kostnadsfria kurserna på denna webbplats. Utrustade med dessa lösningar kan en frivilligpastor hjälpa till att skapa en bättre värld, genom att återställa ordning, hjälpsamhet och anständighet, var det än behövs.