Kurs-översikt
Kursöversikt: Undersökningar

Många människor går igenom livet på ett ganska planlöst sätt, och söker efter idéer som ska förklara varför deras projekt förbättras eller försämras, varför de är framgångsrika eller varför de inte är det. Gissningar och ”aningar” är inte särskilt pålitliga. Och utan kunskapen om hur man faktiskt undersöker situationer, bra eller dåliga, och få riktiga fakta, sätts en person på drift i ett hav av icke utvärderade data.

Riktig undersökning är faktiskt en sällsynt vara. Människans tendens inom områden som hon inte förstår, är att acceptera den förklaring som erbjuds först, oberoende av hur bristfällig den är. Följaktligen hade inte undersökningsteknologi egentligen blivit använd eller förfinats. Emellertid gjorde L. Ron Hubbard ett genombrott inom ämnet logik och resonerande som ledde till att han utvecklade det första verkligt effektiva sättet att söka efter och genomgående hitta de faktiska orsakerna till saker och ting.

Att veta hur man undersöker ger en kraften att navigera igenom slumpmässiga fakta och åsikter och komma fram med de verkliga orsakerna bakom framgång och misslyckande inom livets alla aspekter. Genom att verkligen ta reda på varför saker är som de är kan man därför rätta till och förbättra en situation – alla situationer. Det här är en ovärderlig teknologi för människor från alla samhällsskikt.

Börja nu >>
Specifikt för kursen

Lätt att studera

Denna kurs är uppbyggd steg-för-steg, med en följd av läsuppgifter, essäer och praktiska övningar.

Innan du börjar skapar du ditt eget personliga konto på frivilligpastorernas webbplats. När du har loggat in kommer programmet online att leda dig genom varje steg av kursen till ett fullständigt slutförande, med allt kursmaterial som tillhandahålls från frivilligpastorernas webbplats.

Kursens längd

8 till 10 timmar Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord, den är inte tidsbestämd. Kursen är vår gåva till dig, kostnadsfritt.

Material

Häfte: Undersökningar

eller Scientologi-handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du en gång loggat in, kan du läsa material från programmet för kursen online alltefter som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt eller köper det för att granska det och kunna gå till det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Genom hela din kurs kommer du att få handledning från din personliga kursledare online, som kommer att hjälpa och se till att du förstår och får ut så mycket som möjligt från kursmaterialet. Slutresultatet är att du är fullt kapabel att tillämpa de uppgifter som finns däri. Om du har några ytterligare frågor, kontakta oss här.

Betygsskala

Varje uppdrag du skickar in betygsätts av din kursledare. I händelse av att någon av dina uppgifter behöver korrigeras kommer din kursledare att skicka dem tillbaka till dig med anvisningar om vad du ska gå igenom och korrigera.

Kursfullbordande

Efter du avslutat får du ett tryckt diplom per post.

Hjälp

Tjänsterna på våra kurser online finns alltid tillgängliga för dig. Närhelst du behöver hjälp med dina kursuppgifter, tveka inte att kontakta din kursledare online, som du kan nå genom att använda knappen”Behöver du hjälp?” på ditt kursprogram online,Börja nu >>
Framgångs-berättelser

”Jag har lärt mig hur man använder en mer praktisk metod för att hitta svar på vanliga problem och frågor som jag annars skulle ha haft svårt att förstå.

Kursen Undersökningar har gett mig ett annorlunda perspektiv när det gäller hur man ser på och analyserar ett problem. Det har visat mig hur man bibehåller en mer fokuserad syn på ämnet ifråga och hittar mer praktiska lösningar på problemet.

Det kommer definitivt att hjälpa mig i min fortsatta utveckling som scientolog och hjälpa mig i min dagliga verksamhet och mitt privatliv. Det kommer att ge mig ett annat perspektiv på att lösa problem i livet. Tack än en gång.” – H.S.


”På den här kursen lärde jag mig hur man ifrågasätter ett område med saker som inte är korrekta, för att ’dra i trådarna’ och fortsätta ställa frågor i de ologiska områdena, tills data avslöjas och situationen kan hanteras och rättas till. Jag lärde mig alla de specifika outpoints som kan finnas i en situation och övade på att hitta dem tills jag kände mig väl till mods med det. Jag gjorde också detta för de positiva sakerna [pluspoints], så att jag kunde hitta och stärka dem.

Jag lärde mig också betydelsen av att ha en ideal scen att jämföra den aktuella situationen med. Jag lärde mig de undersökande åtgärder som behövs för att hitta data och för att kunna rätta till saker och ting genom att göra en korrekt undersökning i rätt ordning och hitta det rätta WHY-et bakom det så att situationen kan hanteras.” – C.F.


”Allt har en bakomliggande orsak. Och Scientologi har gett mig möjlighet att lära mig vilka dessa orsaker är och att kunna behärska dem. Förmågan att kunna undersöka – förmågan att tänka logiskt och gå till botten med saker och ting – låter mig få insyn i, hantera och förbättra vilken situation som helst och i vilket område av mitt liv som helst. Jag har kunnat identifiera outpoints i min arbetsmiljö, och hantera dem så att mitt företag blir mer som ett idealiskt företag. Det går nästan inte en dag utan att jag tillämpar L. Ron Hubbards teknologi för att göra mitt liv bättre på något sätt.” – S.R.

 

Börja nu >>
Varför ska man göra denna kurs?

Frustrerad av misslyckanden?

När något går fel, står du då där och undrar varför? Skulle du vilja gå till botten med varför saker inte går som de borde? Är din framgång eller ditt misslyckande ren tur eller otur?

Tittar man i en tidning hittar man olika förklaringar från företagschefer och politiska ledare om varför värdet på företagets aktier föll eller varför politiska initiativ slog slint. Men om de verkligen kände till orsakerna, skulle de ögonblickligen kunna förbättra saker och ting.

Undersökningar kan användas av vem som helst för att titta efter och hitta de verkliga orsakerna till framgång eller förlust. Att dra slutsatser är ett system baserat på logik, och när det används kan det avhjälpa och förbättra vilken situation som helst.

På den kostnadsfria online-kursen Undersökningar, får du reda på:

  • Hur man analyserar en situation
  • Vilken roll förtrogenhet spelar i förmågan att föreställa sig en ideal scen
  • Hur man hittar ett korrekt ”Why” som kommer att öppna dörren till en effektiv hantering
Börja nu >>