Kurs-översikt
Kursöversikt: Barn

De flesta föräldrar får inte lära sig hur man uppfostrar ett lyckligt och friskt barn. Faktiskt är det så att de allra flesta bara snubblar sig igenom hela processen, även om de har de bästa avsikter. Följaktligen, är det alltför vanligt att man finner olyckliga omständigheter i familjer, med oupphörliga motsättningar mellan föräldrar och barn.

Detta är inte sakernas naturliga tillstånd. Faktiskt är det så att det kan undvikas helt och hållet. L. Ron Hubbard utvecklade många metoder för hur man får fram det bästa hos ett barn – och dess föräldrar. I den här kursen och det tillhörande häftet kommer du att få läsa om några av dessa metoder och upptäcka hur man fostrar ett barn utan att knäcka dess vilja, hur man får ett barn som är villigt att bidra till familjen, och hur man snabbt och lätt hjälper ett barn att komma över livets dagliga upprördheter och vedermödor.

Att uppfostra barn borde vara ett nöje! Och det kan det vara. Faktum är att det faktiskt kan vara en av de mest tillfredsställande av alla mänskliga erfarenheter. Tillämpandet av Scientologi-principer vid uppfostran av barn kan garantera att de blir lyckliga, kärleksfulla och produktiva och att de blir uppskattade medlemmar i de samhällen där de lever.

Börja nu >>
Specifikt för kursen

Lätt att studera

Denna kurs är uppbyggd steg-för-steg, med en följd av läsuppgifter, essäer och praktiska övningar.

Innan du börjar skapar du ditt eget personliga konto på frivilligpastorernas webbplats. När du har loggat in kommer programmet online att leda dig genom varje steg av kursen till ett fullständigt slutförande, med allt kursmaterial som tillhandahålls från frivilligpastorernas webbplats.

Kursens längd

6 till 7 timmar Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord, den är inte tidsbestämd. Kursen är vår gåva till dig, kostnadsfritt.

Material

Häfte: Barn

eller Scientologi-handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du en gång loggat in, kan du läsa material från programmet för kursen online alltefter som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt eller köper det för att granska det och kunna gå till det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Genom hela din kurs kommer du att få handledning från din personliga kursledare online, som kommer att hjälpa och se till att du förstår och får ut så mycket som möjligt från kursmaterialet. Slutresultatet är att du är fullt kapabel att tillämpa de uppgifter som finns däri. Om du har några ytterligare frågor, kontakta oss här.

Betygsskala

Varje uppdrag du skickar in betygsätts av din kursledare. I händelse av att någon av dina uppgifter behöver korrigeras kommer din kursledare att skicka dem tillbaka till dig med anvisningar om vad du ska gå igenom och korrigera.

Kursfullbordande

Efter du avslutat får du ett tryckt diplom per post.

Hjälp

Tjänsterna på våra kurser online finns alltid tillgängliga för dig. Närhelst du behöver hjälp med dina kursuppgifter, tveka inte att kontakta din kursledare online, som du kan nå genom att använda knappen”Behöver du hjälp?” på ditt kursprogram online,Börja nu >>
Framgångs-berättelser

”Jag har gått många kurser om barns utveckling på högskolan, och vad har jag lärt mig av dem? Ingenting! Och jag måste säga att jag inte höll med om många saker som de lärde ut. Jag hatade hur man i högskolan såg på barn som om de tillhörde en annan art. Men i häftet Barn säger man att barn är mindre vuxna.

Den här boken innehåller mycket bra metoder som faktiskt fungerar. Det är en mycket stor vinst för mig, eftersom jag jobbar med barn varje dag, och informationen i detta häfte är den enda bok jag har läst om barn som jag faktiskt håller med om!

Jag kan rekommendera den till alla, inte bara till människor som har barn eller arbetar med barn, men till alla. Precis som alla L. Ron Hubbards böcker, är de lätta att läsa och förstå, organiserade, och informationen är ovärderlig.” – E.H.


”Kursen om Barn har erbjudit mig ett enastående tillfälle att lära mig om riktig barnuppfostran, att fostra ett lyckligt och friskt barn och också om de oräkneliga inre förmågor som barn är begåvade med.

Under denna kurs har jag lärt mig att vårda, uppskatta och bekräfta bidragen från min lillebror, sak samma hur små de verkar för familjen. Som ett resultat av detta lever min lillebror nu i en ny värld, en värld där han städar sitt rum själv, sätter saker på rätt plats utan att någon behöver tjata på honom, och till min stora förvåning, erbjuder sig att hjälpa till i köket.

Dessutom har jag slutat störa hans beslut och sätta in stränga begränsningar på honom, som om vilken typ av vänner han bör välja, vart han bör och inte bör gå etc. Sedan dess har han utvecklats till den härliga ungen som jag hade drömt om. Han revolterar inte längre eftersom jag bara kommer in och slipar av några av hans beslut istället för att föra in mina egna. Tack och lov är hans önskan att bli en vetenskapsman inom data också på rätt kurs.” – E.T.

Börja nu >>
Varför ska man göra denna kurs?

Fostrar du dem rätt?

Oroar du dig för ditt barns hälsa och framtida lycka? Är du rädd för att du gör allt fel som förälder?

Idag dränks föräldrar med råd om hur man uppfostrar barn – antingen från vänner och anhöriga eller av de senaste i en lång rad obeprövade ”expertteorier” om uppfostran. Det är inte mycket av det som förbättrar förståelsen av barn eller bidrar till att minska osäkerheten som förälder.

Men det finns grundläggande och beprövade metoder som hjälper till att skingra mysterier angående att vara förälder och som ger varje förälder de redskap de behöver för att hjälpa sina barn att växa upp som lyckliga, kapabla och ansvarskännande individer.

Ta reda på:

  • Vad disciplin har att göra med att fostra barn
  • Hur man hjälper ett barn att bestämma vad han eller hon vill få ut av livet
  • Enkla tekniker du kan använda för att hjälpa ett barn som har skadat sig eller har det svårt
Börja nu >>