Önskemål om ett ”live” seminarium

Människor i ditt närområde stöter på verkliga situationer i sitt dagliga liv – bland annat bristande läs- och skrivkunnighet, drogmissbruk, förstörda äktenskap och ohederlighet. Utan lösningar på dessa problem kan samhällsledarnas arbete bli mindre effektivt än det kunde och borde vara. Men det finns lösningar, svar som fungerar, och de är omedelbart tillgängliga från Scientologys frivilligpastorer.

Vi levererar workshopar, seminarier och kurser, individuellt eller till grupper, stora som små, där du befinner dig. Vägledda av enkla demonstrationer och egen praktisk tillämpning, kan du och medlemmar av din organisation lära er exakt hur man använder enkla lösningar på situationer i livet.

Välj ett eller fler seminarier

[?]