Kurs-översikt
Kursöversikt: Kommunikation

L. Ron Hubbard skrev: ”En människa är levande i samma mån som hon kan kommunicera.” Och kommunikation är en sida av livet som han verkligen utforskade mycket omsorgsfullt. Till sist hade han skrivit hundratusentals ord om detta väsentliga ämne. Det är mycket viktigt att behärska kommunikation inom alla områden av mänsklig växelverkan. Faktum är att när det kommer till kritan, är kommunikation den enda aktivitet som alla människor har gemensamt, på alla nivåer.

Fördelarna med effektiv kommunikation är så många att de inte går att räkna upp, eftersom de förbättrar varje aspekt av livet, från det rent personliga till det yrkesmässiga. Förmågan att kommunicera är absolut nödvändig för framgång inom varje strävan.

I det här häftet får man reda på vad bra kommunikation består av och hur man känner igen dålig kommunikation, vilka beståndsdelarna i kommunikation är och hur man använder dem, och hur det kommer sig att mer kommunikation, inte mindre, ger en människa större frihet.

I denna kurs och motsvarande häfte finns också en mängd övningar som L. Ron Hubbard utvecklade för att förbättra en persons kommunikationsnivå och som har stor praktisk tillämpning i livet. En grundlig förståelse av dessa data kommer att förse en med verktyg som man kan använda för all framtid.

Börja nu >>
Specifikt för kursen

Lätt att studera

Denna kurs är uppbyggd steg-för-steg, med en följd av läsuppgifter, essäer och praktiska övningar.

Innan du börjar skapar du ditt eget personliga konto på frivilligpastorernas webbplats. När du har loggat in kommer programmet online att leda dig genom varje steg av kursen till ett fullständigt slutförande, med allt kursmaterial som tillhandahålls från frivilligpastorernas webbplats.

Kursens längd

12 till 15 timmar Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord, den är inte tidsbestämd. Kursen är vår gåva till dig, kostnadsfritt.

Material

Häfte: Kommunikation

eller Scientologi-handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du en gång loggat in, kan du läsa material från programmet för kursen online alltefter som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt eller köper det för att granska det och kunna gå till det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Genom hela din kurs kommer du att få handledning från din personliga kursledare online, som kommer att hjälpa och se till att du förstår och får ut så mycket som möjligt från kursmaterialet. Slutresultatet är att du är fullt kapabel att tillämpa de uppgifter som finns däri. Om du har några ytterligare frågor, kontakta oss här.

Betygsskala

Varje uppdrag du skickar in betygsätts av din kursledare. I händelse av att någon av dina uppgifter behöver korrigeras kommer din kursledare att skicka dem tillbaka till dig med anvisningar om vad du ska gå igenom och korrigera.

Kursfullbordande

Efter du avslutat får du ett tryckt diplom per post.

Hjälp

Tjänsterna på våra kurser online finns alltid tillgängliga för dig. Närhelst du behöver hjälp med dina kursuppgifter, tveka inte att kontakta din kursledare online, som du kan nå genom att använda knappen”Behöver du hjälp?” på ditt kursprogram online,Börja nu >>
Framgångs-berättelser

”Vi är alla involverade i någon form av kommunikation i vårt dagliga liv, men den verkliga betydelsen av kommunikation är det som jag har lärt mig på den kurs som frivilligpastorerna tillhandahåller online. Jag kände bara till den definition av kommunikation som betyder att få över idéer och information till en annan person, och att för att kommunikation ska kunna äga rum så ska den origineras från en person och föras över till en annan som tar emot och bekräftar den.

Efter att ha avslutat denna kurs så förstår jag det verkliga syftet och vikten av kommunikation. Jag lärde mig inte bara hur man kommunicerar effektivt, utan också hur jag gör min röst hörd genom att använda effektiva metoder att kommunicera. Jag har också lärt mig hur envägs- och tvåvägskommunikation fungerar.

Den här kursen hjälpte mig definitivt att förbättra min arbetsförmåga. Jag är sekreterare inom vården och kommunikation är en av mina främsta uppgifter. Jag hade stort utbyte av denna kurs och det var verkligen en underbar erfarenhet att slutföra den. Jag tackar er, frivilligpastorer, för att ni tillhandahåller denna fantastiska möjlighet.” – K.K.


”Detta häfte var mycket intressant i den meningen att en person tänker ’jag kommunicerar på ett eller annat sätt varje dag, vad finns det mer att lära?’ Kommunikation är avgörande, och detta häfte lärde mig exakt hur man kommunicerar effektivt. Vad är mer effektivt än att säga vad du menar och faktiskt bli förstådd av andra människor?

Det lärde mig att leta efter tecken hos andra människor som visar att de inte förstår, och hur man kommunicerar på rätt sätt så att de förstår. Det är så intressant att boken visar olika typer av kommunikation och lär dig hur du kan förbättra dem samt ger dig kunskap om dem. Alltför många människor tror att om de pratar så kommunicerar de, men det finns så mycket mer att veta!” – A.F.

Börja nu >>
Varför ska man göra denna kurs?

Problem med att kommunicera?

Känns det ibland som om du pratar men ingen lyssnar? Har du problem med att få över dina idéer till andra?

Förmågan att kommunicera bra ligger till grund för allt vi gör i livet. Faktum är att när allt kommer omkring, oavsett på vilken nivå det är, så är kommunikation den aktivitet som alla människor har gemensamt.

Fördelarna med effektiv kommunikation är alltför många för att man ska kunna räkna upp dem, för den förbättrar alla aspekter av livet – från den personliga till den yrkesmässiga. Förmågan att kommunicera är av största betydelse för framgång, oavsett vad du vill göra i livet.

Det finns en exakt formel för kommunikation som, när den förstås och tillämpas, resulterar i ökad förmåga att kommunicera. Och här finns också övningar som alla kan göra för att förbättra den personliga förmågan att kommunicera och därmed åtnjuta ökad framgång i livet.

Ta reda på:

  • Den exakta definitionen på kommunikation
  • Vad varje sammanbrott i kommunikation består av
  • Övningar som gör det möjligt för dig att kommunicera bekvämt med vem som helst
Börja nu >>