Kurs-översikt
Översikt: Svar på drogproblemet

Att säga att droger har blivit samhällets största olycka är inte att framlägga situationen alltför starkt. Inget område av livet undgår denna epidemi. Kriminalitet och våld är de mest uppenbara biprodukterna, men avsaknad av moral, avbruten skolgång och i synnerhet ödelagda liv är inte mindre allvarliga och de är precis lika vanligt förekommande.

Och problemet begränsas inte till gatudroger; effekterna av medicinska och psykiatriska droger, vare sig det är smärtstillande, lugnande eller ”antidepressiva” medel, är precis lika katastrofala.

L. Ron Hubbard tog itu med detta problem, inte med målet att komma till rätta med personers fysiska sjukdomar, utan som en fortsättning på hans sökande att befria människan som ande och, längs den vägen, hantera varje hinder som behövde lösas. Droger var ett sådant hinder.

Ända tills L. Ron Hubbard utvecklade ett fungerande drogrehabiliteringsprogram fanns det ingen lösning. Psykiatriinspirerade program hade många fler misslyckanden än framgångar och en del skapade enbart värre missbruk. Andra människor, som hade bättre syften, upptäckte att goda föresatser inte var tillräckligt. De saknade en teknologi som fungerade.

L. Ron Hubbards program tillhandahåller den teknologin. Från att hjälpa personen att upptäcka varför han tog droger överhuvudtaget, till att eliminera den mentala och andliga skada som åsamkats av drogerna, till att avgifta kroppen från återstoder av droger som funnits under långa tider, till att förse personen med verktyg som kommer att göra det möjligt för honom att förbli drogfri för gott, är det utan tvekan det noggrannaste och mest effektiva programmet i världen. Enligt hundratusentals vittnesmål kan idag, för första gången, de som missbrukar droger och alkohol befria sig själva från detta gissel och konfrontera livet med förnyad kraft och förnyat hopp.

Denna kurs med tillhörande kurshäfte innehåller några av de grundläggande principerna i detta program och ger den första verkliga förståelsen av narkotikaberoende.

  Börja nu >>
  Specifikt för kursen

  Lätt att studera

  Denna kurs är uppbyggd steg-för-steg, med en följd av läsuppgifter, essäer och praktiska övningar.

  Innan du börjar skapar du ditt eget personliga konto på frivilligpastorernas webbplats. När du har loggat in kommer programmet online att leda dig genom varje steg av kursen till ett fullständigt slutförande, med allt kursmaterial som tillhandahålls från frivilligpastorernas webbplats.

  Kursens längd

  7 till 8 timmar Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord, den är inte tidsbestämd. Kursen är vår gåva till dig, kostnadsfritt.

  Material

  Häfte: Svar på drogproblemet

  eller Scientologi-handboken

  Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du en gång loggat in, kan du läsa material från programmet för kursen online alltefter som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt eller köper det för att granska det och kunna gå till det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

  Kursledning

  Genom hela din kurs kommer du att få handledning från din personliga kursledare online, som kommer att hjälpa och se till att du förstår och får ut så mycket som möjligt från kursmaterialet. Slutresultatet är att du är fullt kapabel att tillämpa de uppgifter som finns däri. Om du har några ytterligare frågor, kontakta oss här.

  Betygsskala

  Varje uppdrag du skickar in betygsätts av din kursledare. I händelse av att någon av dina uppgifter behöver korrigeras kommer din kursledare att skicka dem tillbaka till dig med anvisningar om vad du ska gå igenom och korrigera.

  Kursfullbordande

  Efter du avslutat får du ett tryckt diplom per post.

  Hjälp

  Tjänsterna på våra kurser online finns alltid tillgängliga för dig. Närhelst du behöver hjälp med dina kursuppgifter, tveka inte att kontakta din kursledare online, som du kan nå genom att använda knappen”Behöver du hjälp?” på ditt kursprogram online,  Börja nu >>
  Framgångs-berättelser

  ”Flera medlemmar i min familj blev beroende av droger. Jag har själv varit beroende av koffein och socker tidvis under mitt liv. Droger skadade min förmåga att arbeta, koncentrera mig, och att lära mig.

  Kursen Svar på drogproblemet, online, har hjälpt mig att förstå varför mina vänner och familjemedlemmar ibland agerar som de gör, och det har hjälpt mig att lära mig om hur droger har påverkat mitt beteende.

  Genom att studera Svar på drogproblemet, har jag lärt mig hur man undviker droger, och även de smärtsamma konsekvenser som droger för med sig. Jag har funnit att jag är lyckligare, mer produktiv, har större koncentrationsförmåga och att jag njuter mer av livet. Det är en skön känsla.” – S.R.


  ”Genom att studera Svar på drogproblemet, online, har jag fått två fantastiska möjligheter.

  Den första: att lära mig och upptäcka hur man hanterar problem och hjälper människor när det gäller droger.

  Den andra: en chans att tala med människor om detta problem.

  Du vet, det är inte svårt att se att många människor inte vet någonting om droger och deras biverkningar. Jag talade med några vänner. De sa att de aldrig provat något som LSD eller heroin. Men både jag och de vet att marknaden för kokain har vuxit i år. Den största måltavlan är ungdomar mellan 13–17 år. De kan hitta knark i närheten av skolor eller diskotek, i parken eller på en gata i närheten av en bar.

  Jag pratade med alla om alla typer av droger. Inte bara om de illegala, utan också om de legala: kemiska ämnen och smärtstillande medel. Och jag talade till dem om hur viktigt det är att rensa kroppen och att hålla den ren.

  Tack vare L. Ron Hubbard och frivilligpastorerna, kan vi använda verkligt effektiva verktyg mot droger och hjälpa människor.” – N.C.


  ”I Svar på drogproblemet, ges lösningen till ett av samhällets värsta problem. På grund av att det ser ut som det gör i dagens samhälle hamnar allt fler människor i drogberoende, och alla samhällsgrupper är representerade. I Svar på drogproblemet kan man hitta den grundläggande orsaken till drogmissbruk, eller drogberoende.

  Där beskrivs också, klart och tydligt, hur droger påverkar användaren och visar även hur de försämrar den mänskliga funktionen.

  Lyckligtvis erbjuder den också lösningar på de sociala problem som droger lägger fram. Med hjälp av objektiv processing, och de näringstillskott som beskrivs i kursmaterialet, så kan missbrukare få mycket hjälp. När de väl blivit hjälpta igenom den första perioden av tillbakadragande, så kan de sedan få utbildning som hjälper dem att hantera de bakomliggande orsakerna till drogmissbruket.

  Jag kunde lära flera av mina vänner om den påverkan droger hade på deras kroppar och sinnen, tack vare det jag hade lärt mig på denna kurs. Jag påpekade för dem hur det faktiskt hjälpte dem mindre, tvärt emot deras egna övertygelser. Jag kunde använda objektiva processer för att hjälpa dem att lindra symptomen med tillbakadragande och även hjälpa dem att bli av med suget efter alkohol. Med de verktyg jag fick på denna kurs kunde jag prata med mina vänner och ge dem verktyg att även hjälpa andra att hantera det tjugonde århundradets största samhällsproblem: droger.” – C.H.

  Börja nu >>
  Varför ska man göra denna kurs?

  Känner du dig hjälplös och vet inte hur du skall hjälpa någon bli fri från droger? Håller drogmissbruk på att slita sönder din familj? Håller droger på att förstöra någon du älskar? Känner du hopplöshet inför att hjälpa någon med drogproblem?

  Inget av livets områden lämnas oberört av det epidemiska drogmissbruket. Brottslighet och våld är de tydligaste konsekvenserna, men liv som förstörs och förloras till droger är de mest tragiska.

  Det finns lösningar. Man kan lära sig varför droger är så skadliga för både sinnet och kroppen. Man får också praktiska verktyg som man kan använda för att hjälpa någon bli fri från drogmissbruk.

  På den kostnadsfria kursen, Lösningen på droger, får du reda på:

  • Hur droger kan påverka sinnet och få en person att ha minnesluckor
  • Hur droger kan få en person att känna sig “träaktig” – okänslig, känslolös, inkapabel och opålitlig
  • Procedurer för att hjälpa någon bli fri från drogmissbruk
  Börja nu >>