Kurs-översikt
Kursöversikt: Organiseringens grunder

Alla inser att det skulle vara bättre för människor om saker och ting var bättre organiserade. Vi har alla haft dålig erfarenhet av byråkratiska paragrafryttare, opersonliga regeringsinstanser eller likgiltiga affärsföretag. Dålig organisering är ett allvarligt problem och kostar biljoner i slöseri, ineffektivitet och sänkt produktion.

På en mer personlig nivå är organisering en nyckelfaktor – och saknas ofta – för personlig framgång. Det är även en nödvändighet för en familj som vill lyckas. Uppnåendet av ens mål, oavsett om de är små eller stora, kräver kunskap om organisering. Hur hushållar du mest effektivt och produktivt med din tid, dina aktiviteter och dina resurser? Hur minimerar du distraktioner? Och hur strömlinjeformar du dina krafter för att uppnå dina syften?

L. Ron Hubbard insåg att människan i lika hög grad saknade en förståelse för hur man organiserar sina aktiviteter som hon gjorde i fråga om sin sanna andliga natur. Och en betydande del av hans forskning ägnades åt att klargöra ämnet organisering, en uppgift som han till fullo genomförde.

Denna kurs, med tillhörande häfte, innehåller endast några av de mest grundläggande principerna för den organiseringsteknologi som han utarbetade, men dessa grunder är i sig själva tillräckliga för att i hög grad förbättra aktiviteten hos alla strävanden, vare sig det gäller en grupp eller för en person. Kaos och förvirring är inga naturliga tillstånd i livet. De existerar bara när naturliga lagar inte är förstådda och följs. Här följer några av naturlagarna för organisation och organisering.

Börja nu >>
Specifikt för kursen

Lätt att studera

Denna kurs är uppbyggd steg-för-steg, med en följd av läsuppgifter, essäer och praktiska övningar.

Innan du börjar skapar du ditt eget personliga konto på frivilligpastorernas webbplats. När du har loggat in kommer programmet online att leda dig genom varje steg av kursen till ett fullständigt slutförande, med allt kursmaterial som tillhandahålls från frivilligpastorernas webbplats.

Kursens längd

4 till 6 timmar Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord, den är inte tidsbestämd. Kursen är vår gåva till dig, kostnadsfritt.

Material

Häfte: Organiseringens grunder

eller Scientologi-handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du en gång loggat in, kan du läsa material från programmet för kursen online alltefter som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt eller köper det för att granska det och kunna gå till det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Genom hela din kurs kommer du att få handledning från din personliga kursledare online, som kommer att hjälpa och se till att du förstår och får ut så mycket som möjligt från kursmaterialet. Slutresultatet är att du är fullt kapabel att tillämpa de uppgifter som finns däri. Om du har några ytterligare frågor, kontakta oss här.

Betygsskala

Varje uppdrag du skickar in betygsätts av din kursledare. I händelse av att någon av dina uppgifter behöver korrigeras kommer din kursledare att skicka dem tillbaka till dig med anvisningar om vad du ska gå igenom och korrigera.

Kursfullbordande

Efter du avslutat får du ett tryckt diplom per post.

Hjälp

Tjänsterna på våra kurser online finns alltid tillgängliga för dig. Närhelst du behöver hjälp med dina kursuppgifter, tveka inte att kontakta din kursledare online, som du kan nå genom att använda knappen”Behöver du hjälp?” på ditt kursprogram online,Börja nu >>
Framgångs-berättelser

”Jag har fått mer kunskap angående organisering, vilket var något jag inte visste mycket om tidigare. Nu är jag säker på detta ämne och när jag än sätter igång med någon aktivitet, organiserar jag mig enligt de tjugoen departementen från häftet och börjar utföra arbetet korrekt.

Jag tillämpar detta i mitt personliga liv, familjeliv och även i min organisation där jag arbetar och får positiva resultat. Jag har ändrat organiseringstavlan i mitt företag, och alla uppskattade initiativet.

När vi specificerat de uppgifter och arbeten som skall utföras av alla departementsbefattningar och deras medarbetare, har ledningen av arbetet blivit mer specifik och effektivare.

Jag hoppas kunna utveckla mig själv genom att praktisera denna kunskap inom varje aspekt av mitt liv, och även att lära andra. Tack för ert vänliga samarbete och stöd.” – E.M.


”Det är en fantastisk möjlighet att lära mig hur jag kan förbättra min livskvalitet, genom att använda dessa metoder från Organiseringens grunder.

Det var en underbar kurs – den lärde mig att organisera mig bättre för att kunna producera, och jag insåg hur bortkommen jag var när det gällde att vara organiserad inom alla aspekter av mitt liv.

Att upptäcka allt detta var en upplevelse och med denna kunskap kan jag berätta för andra om den här kursen så att de kan hjälpa sig själva att utveckla och förbättra sina liv som människor och som ledare. Men först måste man organisera sig själv så att man är ett föredöme för andra.

Min värld har förändrats 180 grader med den här kursen, det är en organiserande process inom alla aspekter av mitt liv. Tack för denna kurs, för jag börjar leva mitt liv från en ny synvinkel.”   – H.P.

Börja nu >>
Varför ska man göra denna kurs?

Överväldigande arbetsbörda?

Håller desorganisationen i ditt liv på att ta överhanden?

Organisering är något som kan tillämpas på alla verksamheter, den minsta så väl som den största. Försök att laga en måltid utan ett recept, alla ingredienserna eller en plats där man förbereder det. Dessa beståndsdelar är vad organisering består av och även om behoven, materialet och omfattningen skiljer sig, är det inte någon skillnad på det och att bygga upp en fabrik för att tillverka bilar.

Oavsett vilken verksamhet det gäller kan det bli svårt att uppnå framgång utan ordentlig organisering.

Lagarna som ligger bakom ämnet organisering har isolerats här. Kursen Organiseringens grunder presenterar information som vem som helst kan tillämpa för att uppnå framgång i sitt liv eller till och med bygga upp ett framgångsrikt och expanderande företag.

På den kostnadsfria online-kursen Organiseringens grunder, får du reda på:

  • Vad organisering verkligen är
  • Hur man tilldelar uppgifter för maximal produktion
  • Hur man organiserar för att uppnå en produkt
Börja nu >>