Kurs-översikt
Kursöversikt: Grunderna i public relations

Public relations tillhandahåller medlen för att kommunicera dina idéer och få dem accepterade – en färdighet som är livsnödvändig när det gäller nya idéer. Det är ett sätt att få stöd för dina projekt och strävanden.

Då public relations allmänt betraktas som en metod att få publicitet har det tidigare varit föremål för hårda begränsningar. Det här var ett område där vissa nyckelbitar saknades som är nödvändiga för att man skall bli framgångsrik. Tack vare några viktiga upptäckter i Scientologin, har framsteg gjort hela verksamheten betydligt mer användbar och effektiv.

L. Ron Hubbards förbättringar av public relations gör det inte bara oumbärligt för alla grupper och individer, utan avlägsnar de tidigare inneboende begränsningarna. Fastän den fulla teknologin är omfattande, kommer de grundläggande principerna som avhandlas här att vara av kolossalt värde för vem som helst med ett syfte värt namnet.

Börja nu >>
Specifikt för kursen

Lätt att studera

Denna kurs är uppbyggd steg-för-steg, med en följd av läsuppgifter, essäer och praktiska övningar.

Innan du börjar skapar du ditt eget personliga konto på frivilligpastorernas webbplats. När du har loggat in kommer programmet online att leda dig genom varje steg av kursen till ett fullständigt slutförande, med allt kursmaterial som tillhandahålls från frivilligpastorernas webbplats.

Kursens längd

5 till 6 timmar Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord, den är inte tidsbestämd. Kursen är vår gåva till dig, kostnadsfritt.

Material

Häfte: Grunderna i public relations

eller Scientologi-handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du en gång loggat in, kan du läsa material från programmet för kursen online alltefter som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt eller köper det för att granska det och kunna gå till det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Genom hela din kurs kommer du att få handledning från din personliga kursledare online, som kommer att hjälpa och se till att du förstår och får ut så mycket som möjligt från kursmaterialet. Slutresultatet är att du är fullt kapabel att tillämpa de uppgifter som finns däri. Om du har några ytterligare frågor, kontakta oss här.

Betygsskala

Varje uppdrag du skickar in betygsätts av din kursledare. I händelse av att någon av dina uppgifter behöver korrigeras kommer din kursledare att skicka dem tillbaka till dig med anvisningar om vad du ska gå igenom och korrigera.

Kursfullbordande

Efter du avslutat får du ett tryckt diplom per post.

Hjälp

Tjänsterna på våra kurser online finns alltid tillgängliga för dig. Närhelst du behöver hjälp med dina kursuppgifter, tveka inte att kontakta din kursledare online, som du kan nå genom att använda knappen”Behöver du hjälp?” på ditt kursprogram online,Börja nu >>
Framgångs-berättelser

”Jag känner mig salig över den coachning jag har fått när jag använt denna bok om public relations. Jag kan kommunicera som ett proffs i tekniska frågor.

Uppenbarelsen (som jag kallar det) av lagen om det utelämnade datumet har blivit en realitet för mig. Jag brukade ha svårt att komma överens med mina vänner. De verkade inte veta mycket, särskilt inte när det gällde hur jag betedde mig. Kort sagt, de hade aldrig mycket verklighet om mig.

Då dök ett tillfälle upp och jag utsågs nyligen till klassens representant för min skola. Ni kan tänka er att stå i centrum för att lösa studenternas viktiga frågor gentemot administrationen.

Sedan har vi verktyget som består av affinitet, verklighet och kommunikation. Detta är ett banbrytande redskap för kommunikation. Jag gav det ett försök när jag hjälpte mina klasskamrater att trycka på när det gällde deras önskemål från förvaltningen. Då jag var den enda länken mellan studenterna och administrationen, fick jag dem att förstå varandra genom att använda mig av affinitet, verklighet och kommunikation.

Jag känner mig viktig, och när jag någon gång inte är där, så märks det. Detta är framgång för mig.” – L.K.


”Den här kursen har verkligen visat mig ett positivt sätt att komma överens med människor och få igenom idéer.

Stegen man gör fungerar, och jag älskar sättet att det positiva alltid ligger till grund för att få över idéer. Och så känner sig ingen överkörd; alla känner att de blivit hörda och idéerna är till för allas bästa.

Dessutom är informationen om hur man handskas med rykten och dåligt skvaller väldigt bra, så att man vet hur man ska hantera detta. Jag känner mig mer beredd att ta itu med rykten efter denna kurs, och jag behövde verkligen det här, hitta min styrka istället för att dra mig tillbaka.” – M.D.

Börja nu >>
Varför ska man göra denna kurs?

Upprörd över att ha blivit förbigången?

Om man inte kan förstå varför någon annan inte kan se ens potentialer, kan det bara vara för att ingen berättade om dem. Om du tycker att folk borde slå in dörren till ditt företag och de inte gör det, så kanske det bara beror på att de inte vet var din dörr finns.

Det är helt enkelt en fråga om att använda teknologin om public relations.

Ämnet public relations definieras som ett gott arbete väl offentliggjort, och det finns en teknologi för en framgångsrik PR som, om den tillämpas korrekt, kan hjälpa vilken individ, eller vilken grupp som helst att vinna stöd för sina projekt eller ansträngningar.

På den kostnadsfria online-kursen Grunderna i public relations, får du reda på:

  • Hur man når verklighetsnivån hos folk man riktar sig till
  • Hur man hanterar ryktes- och smädekampanjer
  • Grunden för framgång med public relations.
Börja nu >>