Kurs-översikt
Studieteknologin

Tänk över detta ett ögonblick: Under hela din skoltid, fick du någonsin lära dig hur man studerar?

Nu för tiden avslutar folk sin skolgång utan att kunna läsa och skriva tillräckligt bra för att klara av ett arbete eller handskas med livet. Det är ett mycket stort problem. Det handlar inte om att man inte kan lära sig ett ämne; det som inte lärs ut är hur man lär sig saker. Det är den åtgärd som saknas i all utbildning.

L. Ron Hubbard fyllde detta gapande hål genom att tillhandahålla den första och enda teknologin för hur man studerar. Han upptäckte de lagar som inlärning baserar sig på och utvecklade metoder som fungerar och som var och en kan använda. Han kallade detta ämne för ”studieteknologi”.

Den här teknologin erbjuder en förståelse av grunderna för inlärning och tillhandahåller exakta tillvägagångssätt för att ta sig över alla fallgropar man kan hamna i under sina studier.

Studieteknologin innebär inte snabbläsning eller minnesknep. Dessa har inte visat sig öka ens förmåga att förstå vad som studeras eller öka läs- och skrivförmågan. Studieteknologin gör det möjligt att förstå det man studerar så att man sedan kan tillämpa det.

Här ingår bara en liten del av hela studieteknologin som utvecklades av L. Ron Hubbard. Den här korta översikten innehåller ändå grunder som du kan använda för att studera mer effektivt. Med denna metod kan du lära dig vilket ämne som helst, och så kan även andra.

Börja nu >>
Specifikt för kursen

Lätt att studera

Denna kurs är uppbyggd steg-för-steg, med en följd av läsuppgifter, essäer och praktiska övningar.

Innan du börjar skapar du ditt eget personliga konto på frivilligpastorernas webbplats. När du har loggat in kommer programmet online att leda dig genom varje steg av kursen till ett fullständigt slutförande, med allt kursmaterial som tillhandahålls från frivilligpastorernas webbplats.

Kursens längd

6 till 7 timmar Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord, den är inte tidsbestämd. Kursen är vår gåva till dig, kostnadsfritt.

Material

Häfte: Studieteknologin

eller Scientologi-handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du en gång loggat in, kan du läsa material från programmet för kursen online alltefter som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt eller köper det för att granska det och kunna gå till det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Genom hela din kurs kommer du att få handledning från din personliga kursledare online, som kommer att hjälpa och se till att du förstår och får ut så mycket som möjligt från kursmaterialet. Slutresultatet är att du är fullt kapabel att tillämpa de uppgifter som finns däri. Om du har några ytterligare frågor, kontakta oss här.

Betygsskala

Varje uppdrag du skickar in betygsätts av din kursledare. I händelse av att någon av dina uppgifter behöver korrigeras kommer din kursledare att skicka dem tillbaka till dig med anvisningar om vad du ska gå igenom och korrigera.

Kursfullbordande

Efter du avslutat får du ett tryckt diplom per post.

Hjälp

Tjänsterna på våra kurser online finns alltid tillgängliga för dig. Närhelst du behöver hjälp med dina kursuppgifter, tveka inte att kontakta din kursledare online, som du kan nå genom att använda knappen”Behöver du hjälp?” på ditt kursprogram online,Börja nu >>
Framgångs-berättelser

”Innan jag gjorde kursen Studieteknologin hade jag svårt för att lära mig nya saker. När jag var på kursen lärde jag mig vad det var som stoppade mig från att kunna lära mig saker. Dessa barriärer till studier: avsaknad av massa, för brant gradient, och missförstådda ord är så lätta att förbise.

Men om de är lätta att förbise, så var de lika kraftfulla när jag löste mysteriet med varför jag inte kunde förstå en del av mina tidigare studier. Det var inte förrän efter att jag lärt mig om dessa barriärer och deras lösningar som jag började få någon förståelse av det jag lärde mig. Men inte bara det, när jag började använda dessa metoder på allvar så försvann min oförmåga att lära mig något nytt all världens väg.

Jag tror inte det finns något jag inte kan lära mig nu. Det här borde läras ut i skolor överallt. Det kan mycket väl vara lösningen på alla våra utbildningsproblem!” – D.T.


”Ämnet med studiebarriärer har hjälpt mig så mycket. Det har skärpt mitt sinne och gett mig mer lust att studera. Och det har hjälpt mig att klara alla de barriärer som hindrar mig från att fortsätta med mina studier.

Det missförstådda ordet: denna bit har varit en stor utmaning. Nu vet jag hur man handskas med svåra ord, hur man rensar upp dem och fortsätter med sina studier. Genom detta kommer jag att hjälpa många människor som är i samma situation och som känner att de sluta vill sluta med ett ämne eller en lektion.

Grundläggande orduppklaring: detta har varit en stor framgång för mig för när jag läste detta blev jag väldigt uppmuntrad. Många människor som kämpar med sina studier håller på och gäspar eller somnar när de läser. I det här avsnittet av kursen, kunde jag övervinna denna situation och jag kommer att hjälpa många människor i deras framtid.

Sammantaget har detta varit en jättebra kurs som är viktig för många människor, särskilt studenter och de som lär sig.” – C.S.

Börja nu >>
Varför ska man göra denna kurs?

Problem i skolan?

Har du någonsin undrat varför du har svårt att lära dig nya saker på jobbet? Har du en bokhylla full av böcker som du inte läst färdigt?

Alltför många elever avslutar skolan och högskolan oförmögna att använda sig av vad de lärt sig där. Det är inte det att de är dumma eller att deras läraren inte visste hur man undervisar.

Det går troligtvis tillbaka till det som missats i de flesta utbildningar – att lära sig hur man lär från första början. Vi gick alla i skolan; men är det inte underligt att ingen lärde oss hur man studerar?

Informationen här kan hjälpa vem som helst att förbättra sin förmåga att lära sig. Du kommer att få lära dig vilka barriärer som ligger mellan dig själv och din utbildning. Och du kommer att få lära dig hur du bemästrar dem.

Med denna teknologi kommer du med självförtroende kunna ägna dig åt vilket ämne som helst, och bli bra på det.

På den kostnadsfria online-kursen Studieteknologin får du reda på:

  • Det första kravet för framgångsrik inlärning
  • Den allra viktigaste barriären till inlärning och hur man hanterar den
  • Hur man studerar ett ämne så att man kan tillämpa vad man lärt sig
Börja nu >>