Kurs-översikt
Kursöversikt: Orsaken till undertryckande

Varför är en del människor sjuka oftare än andra? Varför har vissa människor en benägenhet att råka ut för olyckor? Och finns det en orsak till att andra människor lever sina liv på en emotionell gungbräda, mår bra ena dagen och dåligt nästa?

Det finns en förklaring, och den har ingenting att göra med gudar, öde eller stjärnornas position. Faktum är att den verkliga anledningen till dessa fenomen – och deras lösning – finns att få i Scientologin.

L. Ron Hubbard hade förmågan att se igenom det mänskliga beteendets natur och upptäcka de bakomliggande faktorer som förklarar fenomenet angående undertryckande av människor – eftersom det är undertryckande från andra som orsakar dessa till synes slumpmässiga händelser.

I det han skriver i detta häfte och i den tillhörande kursen kommer du att upptäcka hur du kan känna igen de människor som vill dig illa och de som borde vara dina vänner. Du kommer att upptäcka varför vissa personer har det svårt i livet och hur du kan hjälpa dem att återfå sitt välbefinnande. Du kommer att få lära dig om mekanismerna bakom dessa destruktiva men likaväl vanliga situationer samt vad man kan göra åt dem. Det är data som faktiskt skulle kunna förändra ditt liv påtagligt och direkt, på samma sätt som det förändrat många andra människors liv.

Börja nu >>
Specifikt för kursen

Lätt att studera

Denna kurs är uppbyggd steg-för-steg, med en följd av läsuppgifter, essäer och praktiska övningar.

Innan du börjar skapar du ditt eget personliga konto på frivilligpastorernas webbplats. När du har loggat in kommer programmet online att leda dig genom varje steg av kursen till ett fullständigt slutförande, med allt kursmaterial som tillhandahålls från frivilligpastorernas webbplats.

Kursens längd

8 till 10 timmar Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord, den är inte tidsbestämd. Kursen är vår gåva till dig, kostnadsfritt.

Material

Häfte: Orsaken till undertryckande

eller Scientologi-handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du en gång loggat in, kan du läsa material från programmet för kursen online alltefter som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt eller köper det för att granska det och kunna gå till det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Genom hela din kurs kommer du att få handledning från din personliga kursledare online, som kommer att hjälpa och se till att du förstår och får ut så mycket som möjligt från kursmaterialet. Slutresultatet är att du är fullt kapabel att tillämpa de uppgifter som finns däri. Om du har några ytterligare frågor, kontakta oss här.

Betygsskala

Varje uppdrag du skickar in betygsätts av din kursledare. I händelse av att någon av dina uppgifter behöver korrigeras kommer din kursledare att skicka dem tillbaka till dig med anvisningar om vad du ska gå igenom och korrigera.

Kursfullbordande

Efter du avslutat får du ett tryckt diplom per post.

Hjälp

Tjänsterna på våra kurser online finns alltid tillgängliga för dig. Närhelst du behöver hjälp med dina kursuppgifter, tveka inte att kontakta din kursledare online, som du kan nå genom att använda knappen”Behöver du hjälp?” på ditt kursprogram online,Börja nu >>
Framgångs-berättelser

”På den här kursen, jag fick mycket viktiga data om hur jag beslutar om vem jag ska samarbeta med, vilka som ska vara mina vänner, och viktigast av allt, hur man hanterar dem som försöker trycka ner andra.

Jag insåg hur mycket en sådan katastrofal situation i en persons liv kunde förbättras med denna kunskap. Efter att jag gjort en hantering ur häftet på min syster, bevittnade jag hur hennes liv förändrades över en natt. Det är häpnadsväckande! Min tacksamhet till min kursledare och till L. Ron Hubbard.” – M.P.


”När jag först började på den här kursen, visste jag absolut ingenting om förtryck, dess orsaker, eller dess ursprung. Jag blev mycket förvånad över att jag nästan genast insåg betydelsen!

Jag studerade noga häftet Orsaken till undertryckande. När jag var klar, kunde jag med lätthet identifiera orsakerna till undertryck i mitt liv. Jag upptäckte fördelarna inom några dagar, till och med inom några timmar! Jag kände mig inte längre nertyngd eller tillbakahållen. Jag kände mig bättre fysiskt och mentalt, och kände att jag hade lärt mig något som skulle vara till stor nytta för mig under resten av mitt liv.

Men det slutade inte där. Denna kurs hjälpte inte bara mig själv, utan den hjälpte mig också att hjälpa andra. För att fullborda de praktiska uppgifterna, var jag tvungen att studera andra människor i min omgivning, och identifiera olika typer av personligheter och handlingar av förtryck.

Men hellre än att låta det fortsätta, så kunde jag nu hjälpa dem att sätta stopp för det eller ge sig iväg från det eller gå vidare. Detta var särskilt sant i fråga om en vän till mig som varit förtryckt i åratal. Hon kände sig alltid sjuk eller illa till mods. Hon drabbades ofta anfall av depression och led av förkylningar och influensa regelbundet. När hon lärde sig att hon var förtryckt började hon förstå och kände sig bättre nästan omedelbart. Och hon blev till och med bättre med tiden! Hon kunde knappt tro det, det var ofattbart!

Kunskapen jag fått från denna kurs är skild från alla andra. Jag har använt den till att hjälpa både mig själv och andra, på så många sätt. Mitt liv har förbättrats minst tio gånger! Det känns fantastiskt! Jag känner det som om jag kan uppnå vad som helst, för ingen kan hålla mig tillbaka eller försöka påverka mig på något annat sätt! Och jag kan hjälpa min familj och mina vänner att känna likadant!” – M.S.

Börja nu >>
Varför ska man göra denna kurs?

Uppåt ena dagen, nere nästa dag?

Har du någonsin funderat över varför vissa människor är kontinuerligt sjuka medan andra verkar leva i en emotionell berg- och dalbana med toppar och dalar? I häftet Orsaken till undertryckande finner du svaren.

Här finner man anledningen till varför företag går omkull, familjer splittras och livet blir svårt och förfelat. När du förstår den här informationen kommer du att vara mycket mer kapabel att ta dig framåt i livet. Du lär dig varför ”otur” nästan aldrig är orsaken till motgångar, och du kan därför leta efter den verkliga anledningen och vidta åtgärder.

Ta reda på:

  • Motiven bakom en antisocial personlighets handlingar
  • Anledningen till kontinuerlig berg- och-dalbana i livet
  • Hur man känner igen en social personlighet
Börja nu >>