Kurs-översikt
Kursöversikt: Targets och mål

Hur får man saker och ting gjorda? Hur får man en dröm att bli verklighet eller hur genomför man en plan så att den fullbordas? Många av oss verkar ha ouppfyllda mål eller oavslutade planer och många av oss möts av uppgifter som verkar överväldigande, till och med omöjliga att utföra. Det är inte bara sant för individer utan för företag och till och med länder. Historien är fylld av misslyckade projekt.

När L. Ron Hubbard undersökte ämnet organisation utvecklade han en enorm samling teknologi för att säkerställa framgång för vilken grupp som helst. Han tillhandahöll även en lösning för det vanligaste misslyckandet: brist på förmåga att verkställa planer.

I det här häftet och den tillhörande kusen kommer du att upptäcka hur man bokstavligt talat uppnår varje mål, stort eller litet. Planer kan förverkligas, men det måste tas ett antal viktiga steg, ett efter ett. Du kommer att lära dig vilka dessa steg är och hur man tillämpar dem på vad som helst – en personlig ambition, en familj, en grupp, ett företag och mer. Du kommer att lära dig att dina drömmar kan bli verklighet.

Börja nu >>
Specifikt för kursen

Lätt att studera

Denna kurs är uppbyggd steg-för-steg, med en följd av läsuppgifter, essäer och praktiska övningar.

Innan du börjar skapar du ditt eget personliga konto på frivilligpastorernas webbplats. När du har loggat in kommer programmet online att leda dig genom varje steg av kursen till ett fullständigt slutförande, med allt kursmaterial som tillhandahålls från frivilligpastorernas webbplats.

Kursens längd

5 timmar Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord, den är inte tidsbestämd. Kursen är vår gåva till dig, kostnadsfritt.

Material

Häfte: Targets och mål

eller Scientologi-handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du en gång loggat in, kan du läsa material från programmet för kursen online alltefter som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt eller köper det för att granska det och kunna gå till det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Genom hela din kurs kommer du att få handledning från din personliga kursledare online, som kommer att hjälpa och se till att du förstår och får ut så mycket som möjligt från kursmaterialet. Slutresultatet är att du är fullt kapabel att tillämpa de uppgifter som finns däri. Om du har några ytterligare frågor, kontakta oss här.

Betygsskala

Varje uppdrag du skickar in betygsätts av din kursledare. I händelse av att någon av dina uppgifter behöver korrigeras kommer din kursledare att skicka dem tillbaka till dig med anvisningar om vad du ska gå igenom och korrigera.

Kursfullbordande

Efter du avslutat får du ett tryckt diplom per post.

Hjälp

Tjänsterna på våra kurser online finns alltid tillgängliga för dig. Närhelst du behöver hjälp med dina kursuppgifter, tveka inte att kontakta din kursledare online, som du kan nå genom att använda knappen”Behöver du hjälp?” på ditt kursprogram online,Börja nu >>
Framgångs-berättelser

”Som en ambitiös och kreativ person har jag ofta idéer om hur jag kan förbättra mitt liv eller livet för människorna omkring mig, min familj och vänner. Men dessa idéer kommer och går ofta utan att någonsin förverkligas. Varje dag jag står inför nya utmaningar i livet och fram tills nu har jag funnit det lätt att förhala eller att släppa planer eftersom jag lät hinder komma i vägen.

Mål och målsättningar har lärt mig vikten av att ha en stridsplan och en övergripande strategi så att när problem uppstår så kan man antingen handskas med problemet och ändå fortsätta mot ett övergripande mål, eller anpassa och omvärdera det så att problemet blir litet i förhållande till ens slutmål.

Tekniken gav mig faktiskt en helt annan syn på planering och fick mig att inse jag hade en mycket ’idealistisk’ och overklig syn på hur man ska nå framgång. Jag tänkte att det en dag bara skulle fungera och att det inte skulle vara mer med det. Samtidigt som jag förstår att det kräver hårt arbete och beslutsamhet att nå framgång så känner jag mig nu övertygad om att denna teknik har gett mig ett stödsystem som jag ständigt kan begagna mig av.

Som med kursen i studieteknik, har jag redan bevis på hur fantastiskt denna teknik är. Målet jag satte åt mig själv som en av mina praktikuppgifter är något jag tänkt göra i flera månader, men jag har aldrig riktigt försökt att komma igång och göra något åt det. Nu har jag inte bara en strategi för att slutföra detta projekt, utan mycket detaljerade delmål jag kan använda till att realisera mina idéer. Nu ser jag på framtiden och väntar på att utmaningarna skall komma, men jag gör det med kunskapen att det inte är negativa saker utan möjligheter att använda god strategi och planering för att nå framgång!” – G.C.


”Jag avslutade kursen Mål och målsättningar på Scientologys webbplats för frivilligpastorer. Efter att ha läst boken online och gjort praktikuppgifterna använde jag verktygen på mitt företag.

Efter att ha använt verktygen ett flertal veckor ökade jag antalet möten från 1–2 per vecka till 6–8 per vecka, och jag har två nya kunder jag jobbar med. Kursen är hjälpsam på det viset att praktikuppgifterna lär dig att använda verktygen. Det är mer än bara teori. När man använder verktygen blir man väldigt fokuserad på sin målsättning. Alla aktiviteter som inte stöder målet elimineras, och man använder sig bara av aktiviteter på hög nivå som leder en till målsättningen.

Jag njöt verkligen av den här kursen och jag bär runt på boken om Mål och målsättningar så jag kan vara säker på att jag använder verktygen på daglig basis. Jag är övertygad om att mitt företag kommer att lyckas. Jag ser redan tecken på det.” – M.H.

Börja nu >>
Varför ska man göra denna kurs?

Känner du uppgivenhet inför dina drömmar?

Gör du upp stora planer men tycks sedan inte kunna fullfölja dem? Vilket är det första steget för att nå ditt mål? Vet du vad du vill men inte hur du ska uppnå det?

Att tänka ut ett mål är inte svårt. De flesta av oss har ingen brist på förhoppningar och ambitioner, och detta är faktiskt vad livet består av. Men samtidigt gör många människor upp genomtänkta och imponerande planer för att nå sina mål, som på ett eller annat sätt aldrig förverkligas. Somliga kommer inte ens så långt att de gör upp någon plan, medan andra skyller misslyckande på otur och hävdar att framgång är tur.

Att förverkliga mål, oavsett om det gäller en individ eller en organisation, är temat för Targets och mål. Detta är inte bara ett program för att ”motivera” människor, utan här är praktiska verktyg så att vem som helst kan uppnå de mål de sätter.

På den kostnadsfria online-kursen Targets och mål, får du reda på:

  • Hur man förverkligar en plan
  • Skalan som man kan använda för att organisera vilken aktivitet som helst
  • Hur viktigt det är att ha en strategi
Börja nu >>