Kurs-översikt
Kursöversikt: Verktyg för arbetslivet

Sjunkande produktivitet, hög arbetslöshet, usla relationer mellan ledning och arbetare, inkompetenta chefer och oärliga affärsuppgörelser – allt detta är en plåga för en arbetsplats. Det är inte förvånande att arbete är en källa till stress och oro för väldigt många människor.

Hur man skall kunna öka effektiviteten och produktiviteten på jobbet, hur man handskas med konflikter och förvirring på arbetsplatsen och hur man övervinner utmattning är frågor som berör både arbetare och ledning. En lösning på problemen skulle inte bara ge ökad trygghet utan dessutom öka tillfredsställelsen.

Den här kursen och häftet som hör till det innehåller några av alla de principer och tekniker som L. Ron Hubbard utvecklade för att tillämpas på arbetsplatsen. Arbete kan vara både lönande och meningsfullt, eftersom det är den huvudsakliga aktiviteten i de flestas liv ska det vara så. Den här informationen kommer att hjälpa dig att åstadkomma detta.

Börja nu >>
Specifikt för kursen

Lätt att studera

Denna kurs är uppbyggd steg-för-steg, med en följd av läsuppgifter, essäer och praktiska övningar.

Innan du börjar skapar du ditt eget personliga konto på frivilligpastorernas webbplats. När du har loggat in kommer programmet online att leda dig genom varje steg av kursen till ett fullständigt slutförande, med allt kursmaterial som tillhandahålls från frivilligpastorernas webbplats.

Kursens längd

5 till 6 timmar Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord, den är inte tidsbestämd. Kursen är vår gåva till dig, kostnadsfritt.

Material

Häfte: Verktyg för arbetslivet

eller Scientologi-handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du en gång loggat in, kan du läsa material från programmet för kursen online alltefter som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt eller köper det för att granska det och kunna gå till det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Genom hela din kurs kommer du att få handledning från din personliga kursledare online, som kommer att hjälpa och se till att du förstår och får ut så mycket som möjligt från kursmaterialet. Slutresultatet är att du är fullt kapabel att tillämpa de uppgifter som finns däri. Om du har några ytterligare frågor, kontakta oss här.

Betygsskala

Varje uppdrag du skickar in betygsätts av din kursledare. I händelse av att någon av dina uppgifter behöver korrigeras kommer din kursledare att skicka dem tillbaka till dig med anvisningar om vad du ska gå igenom och korrigera.

Kursfullbordande

Efter du avslutat får du ett tryckt diplom per post.

Hjälp

Tjänsterna på våra kurser online finns alltid tillgängliga för dig. Närhelst du behöver hjälp med dina kursuppgifter, tveka inte att kontakta din kursledare online, som du kan nå genom att använda knappen”Behöver du hjälp?” på ditt kursprogram online,Börja nu >>
Framgångs-berättelser

”Den här kursen hade jag mycket stor nytta av och den har ökat min effektivitet och produktivitet på ett positivt sätt på kontoret. Speciellt kommunikationen med mina kollegor har förbättrats genom tillämpningen av de olika hjälpmedlen. Det har också skapats en känsla av samhörighet när det gäller verktygen i vår arbetsmiljö, såväl som när det gäller att tillämpa god kontroll och att hantera utmattning (inte bara för mig själv utan även för mina vänner).

Jag är glad att jag och mina kolleger nu är framgångsrika och till nytta för vårt företag, på grund av vad jag har lärt mig.” – MM


”Kursen Verktygen för arbetsplatsen var en fantastisk erfarenhet. Det var verkligen kraftfulla data. Den hjälpte mig att inse att jag mycket lätt kunde övervinna förvirring, och hur jag på ett bättre sätt kunde vänja mig vid och använda vilket arbetsredskap som helst, genom att använda mig av proceduren ”att sträcka sig ut och dra sig tillbaka”, och att jag även kunde hjälpa andra på samma sätt. Dessutom lärde jag mig om utmattning på arbetet och hur man kan övervinna det. Kursen förklarar mycket praktiska och enkla lösningar på vardagliga problem som kan användas av var och en. Jag sätter stort värde på enkelhet, och jag känner att kursen erbjöd enkelhet, men på ett kraftfullt och effektivt sätt.

Den del av kursen som jag tyckte mest om var det avsnitt som handlade om att ”ta en promenad”. Att helt enkelt promenera och titta på sin omgivning är till stor hjälp om man är stressad eller känner sig utmattad, etc. Att dessutom gå och titta på alla de olika människor man kan stöta på under sin promenad, kändes också bra. Det är ett bra sätt att lätta på trycket om man har arbetat med besvärliga människor under dagen.

Det känns som om jag kan bekanta mig med, och på ett bättre sätt utnyttja vad som helst som jag arbetar med nu, genom att helt enkelt komma i fysisk kontakt med det och bli mer förtrogen med det, vare sig det är frågan om ett verktyg, en person eller min omgivning.” –  E.D.


”Jag lärde mig en hel del från den här kursen, till exempel principen om det stabila datumet. Jag har använt mig av detta många gånger sedan jag lärde mig det, och det hjälper mig att hålla kontroll över situationer både på jobbet och hemma. Jag hittade faktiskt ett nytt jobb medan jag studerade den här kursen, så det passar in perfekt.

Jag använde mig av proceduren att sträcka sig ut och dra sig tillbaka när jag började på det nya jobbet och det hjälpte mig verkligen att få kontakt med den nya omgivningen på arbetsplatsen. Och när vädret tillåter tar jag en promenad under lunchrasterna.

Jag hittar sätt att skapa mitt jobb på nytt varje dag, och får det att fortsätta att vara behagligt och givande. Och det är helt och hållet tack vare de verktyg jag lärt mig att använda på denna kurs.” – R.C.

Börja nu >>
Varför ska man göra denna kurs?

Överansträngning och utmattning?

Arbete upptar mer än två tredjedelar av våra liv. Det bestämmer vår förmåga att försörja våra närmaste och oss själva, det fastställer vår livskvalité, och till stor del hänger vår lycka på det.

Med tanke på att arbete upptar en så stor del av våra liv är det inte så konstigt att lagarna som styr liv även styr arbete. Det finns grundläggande lagar och en serie principer och tekniker som vem som helst kan tillämpa för att bli framgångsrik i sitt arbete. Här finns lösningen på att behålla ett arbete, en metod för att öka sin produktivitet och hur man fokuserar sig på sitt arbete och får det att kännas mer givande.

På den kostnadsfria online kursen Verktyg för en arbetsplats, får du reda på:

  • Hur man handskas med förvirring på arbetsplatsen
  • En enkel metod för att lösa problemet med utmattning efter arbetet
  • Hur man ökar sin förmåga att hantera varje aspekt av sitt arbete
Börja nu >>