Kurs-översikt
Kursöversikt: Beståndsdelarna i förståelse

Böckerna om självhjälp i bokhandelshyllorna, och föreläsarna som reser runt och talar i radio om självhjälp; alla erbjuder de otaliga lösningar på problemet med att förstå livet. Ändå löser sig inte den strida floden av människans ständigt återkommande problem.

I den här kursen och i det tillhörande häftet går L. Ron Hubbard in under alla dessa ”lösningar” för att tillhandahålla den grundläggande kunskapen om vad förståelse faktiskt utgörs av.

Vad kan du göra med den här kunskapen? Genom att veta vad förståelse verkligen är har du hjälpmedlen för att hantera livet självt. Det betyder att du har hjälpmedlen att öka din förståelse av i princip vad som helst – inklusive de människor du känner och kommer i kontakt med.

Den här kunskapen kommer att göra det möjligt för dig att hjälpa andra som erfar den vånda som orsakas av missförstånd, skilda åsikter, spruckna förhållanden och annat lidande som kan göra livet till en lång räcka oavbrutna vedermödor. Du kommer att lära dig beståndsdelarna i förståelse, hur de förhåller sig till varandra och gör förståelse möjlig. Med de färdigheter du kan förvärva genom att studera grunderna som finns här, kan du hjälpa andra att komma till förståelse av sina medmänniskor och världen runt omkring dem.

Även om bara en del av den fullständiga teknologi som L. Ron Hubbard utvecklade i ämnet ingår här, är det tillräckligt för att förändra din inställning till livet. Och dess användning kommer att hjälpa dig att lyckas inom alla områden av mänsklig verksamhet.

Om brist på förståelse faktiskt är källan till människans problem, föreställ dig då hennes potential utan det hindret. Miljontals människor som använder de här kunskaperna når höjder de tidigare bara drömt om – och hjälper framgångsrikt andra att göra detsamma.

Börja nu >>
Specifikt för kursen

Lätt att studera

Denna kurs är uppbyggd steg-för-steg, med en följd av läsuppgifter, essäer och praktiska övningar.

Innan du börjar skapar du ditt eget personliga konto på frivilligpastorernas webbplats. När du har loggat in kommer programmet online att leda dig genom varje steg av kursen till ett fullständigt slutförande, med allt kursmaterial som tillhandahålls från frivilligpastorernas webbplats.

Kursens längd

4 timmar Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord, den är inte tidsbestämd. Kursen är vår gåva till dig, kostnadsfritt.

Material

Häfte: Beståndsdelarna i förståelse

eller Scientologi-handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du en gång loggat in, kan du läsa material från programmet för kursen online alltefter som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt eller köper det för att granska det och kunna gå till det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Genom hela din kurs kommer du att få handledning från din personliga kursledare online, som kommer att hjälpa och se till att du förstår och får ut så mycket som möjligt från kursmaterialet. Slutresultatet är att du är fullt kapabel att tillämpa de uppgifter som finns däri. Om du har några ytterligare frågor, kontakta oss här.

Betygsskala

Varje uppdrag du skickar in betygsätts av din kursledare. I händelse av att någon av dina uppgifter behöver korrigeras kommer din kursledare att skicka dem tillbaka till dig med anvisningar om vad du ska gå igenom och korrigera.

Kursfullbordande

Efter du avslutat får du ett tryckt diplom per post.

Hjälp

Tjänsterna på våra kurser online finns alltid tillgängliga för dig. Närhelst du behöver hjälp med dina kursuppgifter, tveka inte att kontakta din kursledare online, som du kan nå genom att använda knappen”Behöver du hjälp?” på ditt kursprogram online,Börja nu >>
Framgångs-berättelser

”Jag är stolt över att kunna säga att jag har avslutat kursen Beståndsdelarna i förståelse, som erbjudits av frivilligpastorerna. Den här kursen har varit till stor hjälp för mig i min vardag. Genom att lära mig principerna om samhörighet, verklighet och kommunikation, kan jag nu kommunicera med nästan vem som helst med lätthet. Jag arbetar med ett jobb där god kommunikation är viktigt, ändå har jag insett att genom att höja min kommunikationsnivå så hjälper jag alla delar av mitt liv. Tänk dig en värld där alla är skickliga på att kommunicera. Vad mycket bättre den världen skulle vara att leva i.

Innan denna kurs hade jag mängder av problem på jobbet. Företaget jag arbetar för gick igenom en del förändringar som inte passade våra stamkunder. Eftersom jag var chef på denna plats, fick jag bära hundhuvudet för deras missnöje. Stressen som dessa samtal förde med sig drev mig ner till en punkt där jag inte trodde att jag skulle kunna fortsätta med mitt nuvarande jobb. Jag ringde upp frivilligpastorernas gratisnummer för support, och anvisades speciellt till denna kurs.

Efter att ha genomgått denna kurs har jag märkt att jag ofta kan avvärja missförstånd och konflikter. Det har faktiskt funnits tillfällen då jag har presenterats för en arg person och i slutet av samtalet har personen faktiskt tackat mig! Det är vad jag kallar en vinst!

I det stora hela har mitt samspel med andra människor blivit mycket roligare, efter den här kursen, och som en extra bonus får jag mer tillfredsställelse från mitt jobb. Jag är mycket nöjd med mina resultat och rekommenderar kursen till alla!” – A.C.


”Kursen har tillåtit mig att skapa överflöd på alla områden i mitt liv. Affinitet, verklighet och kommunikation [AVK] bildar en triangel där mina erfarenheter med människor, platser och saker omvandlas.

Jag bygger upp min affinitet med min känsla för icke-fördömande när jag observerar omgivningen omkring mig. Jag ser saker för vad de är och inte för vad de inte är, jag ser människor för vilka de är och inte för vilka de inte är. Därför är min känsla av njutning inför världen bara en av lycka!

När jag är eller inte är i kommunikation, vet jag att min affinitet och/eller min verklighet stämmer överens med eller inte stämmer överens med andra människor och allt man gör är att återupprätta AVK-triangeln för att förstå mer!

En av de genombrott jag haft är att jag är mer ansvarsfull, jag är mer medveten om att jag är orsak i fråga om mitt eget liv. Den fråga jag brukade ställa mig själv är: vad är betydelsefullt för mig? Det är min familj, min karriär, min hälsa, min kärleksrelation. Och de områden i mitt liv som jag är besluten om att arbeta på för att bygga upp mer och mer förståelse med hjälp av AVK-triangeln. Tack.” – D.D.C.

Börja nu >>
Varför ska man göra denna kurs?

Har du relationsproblem?

Finns det vissa människor som du bara inte gillar eller inte kan komma överens med?

Det är faktiskt brist på förståelse som är den gemensamma nämnaren för alla upprördheter och gräl. I det här häftet finns de tre elementen som utgör förståelse beskrivna – principer som är tillämpliga på varje del av livet, från att lappa ihop ansträngda relationer och återförena splittrade familjer till att öka produktiviteten på arbetsplatsen och uppnå organisatoriska mål.

Ta reda på:


  • Beståndsdelarna i förståelse och hur man använder dem för att förbättra vilken relation som helst
  • De grundläggande principerna för kommunikation och hur man tillämpar dem för att kommunicera med vem som helst
  • Hur man återställer affinitet med en annan person
Börja nu >>