Kurs-översikt
Kursöversikt: Hur man löser konflikter

Det förefaller som om människor ofta har svårt att komma överens. Familjegräl, osämja bland grannar, länder som avfyrar vapen mot varandra. Är det så här det måste vara?

Antropologer, sociologer, psykologer och andra påstår det.

De hävdar, efter att ha observerat människans långa historia, fylld av konflikter, att människan har djuriska instinkter, eller att hon är antisocial och våldsam till sin natur.

Sanningen är den att människan är tämligen fridsam. Men hon kan drivas till hat och våld, individuellt och i grupp.

När L. Ron Hubbard undersökte orsakerna till våld, upptäckte han en grundläggande naturlag i mänskliga relationer, vilket förklarar varför konflikter mellan människor ofta är så svåra att avhjälpa. Och han försåg oss med ett oerhört värdefullt verktyg som gör det möjligt att lösa alla typer av konflikter. Det kan gälla grannar, arbetskamrater eller till och med länder.

På den här kursen, med medföljande häfte, kommer du att upptäcka hur man kan hjälpa andra att lösa sina konflikter och återupprätta fredliga relationer. Lugn och ro och harmoni mellan människor behöver inte bara vara en dröm. Om den här lagen kommer till allmän användning kan drömmen förverkligas.

Börja nu >>
Specifikt för kursen

Lätt att studera

Denna kurs är uppbyggd steg-för-steg, med en följd av läsuppgifter, essäer och praktiska övningar.

Innan du börjar skapar du ditt eget personliga konto på frivilligpastorernas webbplats. När du har loggat in kommer programmet online att leda dig genom varje steg av kursen till ett fullständigt slutförande, med allt kursmaterial som tillhandahålls från frivilligpastorernas webbplats.

Kursens längd

6 till 7 timmar Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord, den är inte tidsbestämd. Kursen är vår gåva till dig, kostnadsfritt.

Material

Häfte: Hur man löser konflikter

eller Scientologi-handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du en gång loggat in, kan du läsa material från programmet för kursen online alltefter som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt eller köper det för att granska det och kunna gå till det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Genom hela din kurs kommer du att få handledning från din personliga kursledare online, som kommer att hjälpa och se till att du förstår och får ut så mycket som möjligt från kursmaterialet. Slutresultatet är att du är fullt kapabel att tillämpa de uppgifter som finns däri. Om du har några ytterligare frågor, kontakta oss här.

Betygsskala

Varje uppdrag du skickar in betygsätts av din kursledare. I händelse av att någon av dina uppgifter behöver korrigeras kommer din kursledare att skicka dem tillbaka till dig med anvisningar om vad du ska gå igenom och korrigera.

Kursfullbordande

Efter du avslutat får du ett tryckt diplom per post.

Hjälp

Tjänsterna på våra kurser online finns alltid tillgängliga för dig. Närhelst du behöver hjälp med dina kursuppgifter, tveka inte att kontakta din kursledare online, som du kan nå genom att använda knappen”Behöver du hjälp?” på ditt kursprogram online,Börja nu >>
Framgångs-berättelser

”Mina föräldrar hade varit gifta under trettiofem år. Under den tiden hade de fått fyra barn, en pojke och tre flickor. Som den förstfödde har jag sett dem ha extrema svårigheter i äktenskapet, med gräl som aldrig fått någon lösning och fick min mor att besluta sig för att absolut avsluta äktenskapet.

Efter att jag gjort kursen Hur man löser konflikter, bestämde jag mig för att använda mig av det jag lärt mig för att lösa den här konflikten mellan dem som pågått i evigheter. Jag använde lagen om tredje part och lyckades lokalisera den dolda personen som orsakade konflikten. Det var en äldre kvinna min pappa hade haft en affär med innan han gifte sig med mamma. Sedan dess har hon skapat falska rapporter – att min mamma har en lång tids affär med en ung man som hon känner till.

Jag har sedan dess löst dessa konflikter, och mina föräldrar kan nu komma överens om saker där de tidigare hade många meningsskiljaktigheter. Nu ler vi alla där vi sitter mysigt i vardagsrummet med båda mina föräldrar närvarande – något som inte var möjligt tidigare. Det här var det mest otroliga fenomen jag någonsin sett. Denna teknologi fungerade rent mirakulöst!”  – R.K.N.


“De flesta människor är fredliga och försöker undvika konflikt. Jag räknar in mig själv i den gruppen. Men kursen Hur man löser konflikter illustrerar hur folk kan drivas in i konflikter av tredje part som sprider falska rapporter och perceptioner, och i grund och botten skapar konflikt mellan andra.

Den här kursen har gett mig utförliga färdigheter för hur man undviker att bli manipulerad av andra, hur man upptäcker vilka dessa manipulatörer är, hur man löser konflikter som redan finns, och hur man fredligt handskas med manipulativa parter så att de inte åstadkommer mer osämja, kaos, eller konflikt i mitt liv eller arbete.

Genom att använda mig av dessa färdigheter på min arbetsplats kunde jag handskas med en särskilt störande arbetare som fick andra arbetare att råka i luven på varandra. Det orsakade sänkt produktion, förstörda relationer och en massa stress och osämja på min avdelning. Men genom att använda mig av det jag lärt mig från L.Ron Hubbard kunde jag handskas med situationen, och som om man svängt ett trollspö blåste en bris med fred och harmoni in i avdelningen. Denna teknologi är verkligen häpnadsväckande.” – A.M.

Börja nu >>
Varför ska man göra denna kurs?

Tvistande?

Har någon som tidigare var en nära vän slutat prata med dig? Har du familj eller vänner som jämt grälar? Är dina medarbetare jämt osams med varandra?

Konflikter är så vanliga i världen idag att de flesta människor tar för givet att det är så livet ska vara. Det är dock inte naturligt att två grannar alltid bråkar eller att man och hustru hela tiden försöker knäcka varandra. Och det är inte naturligt att konflikter sjuder mellan länder för att sedan explodera i öppet krig.

Det finns en grundläggande och naturlig lag om mänskliga relationer som förklarar varför dessa konflikter mellan människor – och länder – ofta är så svåra att lösa. Och i det här häftet finns verktyg som du kan använda för att upptäcka den verkliga anledningen till konflikter och lösa dem.

På den kostnadsfria online-kursen, Hur man löser konflikter, får du reda på:

  • Vad som verkligen underblåste historiens största konflikter
  • Hur konflikter hålls igång
  • Hur man upptäcker källan till konflikter i sitt eget liv
Börja nu >>