Scientology Volontärer rycker ut vid tornadoutbrott: ett av de värsta i USA:s historia

LOS ANGELES I KALIFORNIEN
14 december 2021

I efterdyningarna av ödeläggelsen som orsakats av de dussintals tornador som drog fram över delstater i helgen har det internationella huvudkontoret för Scientology Volontärerna i Los Angeles efterlyst utbildade Scientology Volontärers hjälp.

Minst 22 tornador drog fram över sex delstater i helgen och lämnade förödelse efter sig. I Arkansas, Kentucky, Illinois, Mississippi, Missouri och Tennessee saknar tusentals invånare värme, vatten och el. I Kentucky saknar cirka 26 000 hem och företag ström, och delstatens chef för katastrofhantering uppskattar att 10 000 hem och företag inte har något vatten, och ytterligare 17 000 rekommenderas att koka sitt vatten.

Ett hem i Missouri som slitits från sin grund av en av tornadorna som drog över sex delstater under helgen. (Foto av NOA.gov)

Lokala Scientology Volontärer samlar in och delar ut förnödenheter till tillfälliga härbärgen och hjälper till med vad som än behövs i deras samhällen, medan det internationella huvudkontoret för Scientology Volontärerna har efterlyst utbildade volontärer att hjälpa till med katastrofarbetet.

Lokala Scientology Volontärer samlar in förnödenheter och tar dem till en högstadieskola som tjänar som ett härbärge i Bowling Green i Kentucky, för familjer som blivit hemlösa av tornadoerna.

Utbildade Scientology Volontärer som kan gå med i katastrofinsatsen bör kontakta Scientology Volontärernas hotline på (800) HELP-4-YU (i USA) eller (+1) 323 960 19 49 internationellt.

Scientology Kyrkans program för Scientology Volontärerna är en religiös social tjänst som skapades i mitten av 1970-talet av Scientologys grundare L. Ron Hubbard.

En Scientology Volontärs uppdrag är att vara ”en person som hjälper sina medmänniskor på frivillig basis genom att återställa syfte, sanning och andliga värden till andras liv”. Deras trosbekännelse: ”En Scientology Volontär blundar inte för tillvarons smärta, ondska och orättvisa. Istället har han utbildats för att hantera dessa saker och hjälpa andra att uppnå lättnad och även ny personlig styrka.”