Scientologys katastrofinsatser: Hjälp till offer i städer som förstörts av förra veckans tornador

MAYFIELD I KENTUCKY
20 december 2021

Scientology Volontärernas huvudkontor i Los Angeles uppmuntrar utbildade Scientology Volontärer att hjälpa till efter ett av USA:s mest förödande tornadoutbrott. Hela städer var så gott som ödelagda, vilket gjorde tusentals hemlösa.

En lastbil fylld med 100 generatorer, värmeapparater och propanbehållare, stannade framför det klargula tältet i hörnet på 8th och Walnut i Mayfield i Kentucky. Scientology Volontärer hjälpte till att lasta av lastbilens värdefulla innehåll, vilket alltihop delades ut den dagen tillsammans med de 2 900 varma måltider som volontärerna delade ut.

En lastbil fylld med generatorer och värmeelement körde fram till tältet för att få hjälp med att dela ut dem till behövande.

Scientology Volontärer (VM:ar) har anlänt från Scientology Kyrkorna i Nashville i Tennessee, Cincinnati i Ohio och Twin Cities i Minnesota. Och VM:ar reste till Mayfield från Austin i Texas på lördag med 4 000 donerade artiklar.

Scientology Volontärer hjälpte till att lasta av lastbilen och få dessa dyrbara gåvor i händerna på familjer.

Joava Good från Draper i Utah reste dit från Scientology Kyrkan i Salt Lake City. Good, som representerar Scientology Kyrkan hos VOAD (National Voluntary Organizations Active in Disaster), har varit en aktiv Scientology Volontär som har ryckt ut under katastrofer sedan 1978.

Ett uppehåll i det nästan konstanta regnet ger Scientology Volontärerna som utför katastrofhjälp i Mayfield i Kentucky tiden de behöver för att lägga en presenning på ett hustak som var skadat men inte hade förstörts.

Regnet som orsakade tornadoutbrottet fortsatte under större delen av förra veckan. För att få människor på bättre humör bestämde sig Good för att skaffa varmt kaffe och varm choklad till alla, och när hon kom till kassan för att betala för två kaffekannor, 6 kilo kaffe och varm choklad, betalade Walmart-varuhuset för det själv.

”Det har varit så sedan vi kom”, säger hon. ”Generositeten och all hjälp värmer hjärtat.”

En av Scientology Volontärerna hjälpte en kvinna som var förkrossad av att staden hon har bott i i 30 år just hade förstörts. Genom att använda en enkel Scientology-assist, en teknik som utvecklades av Scientologys grundare L. Ron Hubbard för att lindra påfrestning genom att rikta sig till de känslomässiga och andliga faktorerna för stress och trauma, kunde han få henne att gå från sorg till skratt på bara några minuter.

Det klargula tältet i Mayfield i Kentucky, där Scientology Volontärerna delar ut mat och förnödenheter, varmt kaffe och varm choklad, och där de samordnar aktiviteterna för sina katastrofinsatser.

På begäran av en pastor vars kyrka hade förstörts av tornadon, röjde VM:arna på gården runt kyrkan så att han kunde sätta upp tält för församlingsmedlemmar i behov av skydd. Och närhelst det blir uppehåll i regnet rusar volontärer ut för att lägga presenningar på hustak som skadats men inte förstörts.

Utöver sitt arbete i Mayfield i Kentucky, den stad som drabbats hårdast av utbrottet, arbetar Scientology Volontärer också 110 kilometer bort i Dawson Springs och i Bowling Green.

Utbildade Scientology Volontärer som kan gå med i katastrofinsatsen bör kontakta Scientology Volontärernas hotline på (800) HELP-4-YU (i USA) eller (+1) 323 960 19 49 internationellt.

Scientology Kyrkans program för Scientology Volontärerna är en religiös social tjänst som skapades i mitten av 1970-talet av Scientologys grundare L. Ron Hubbard.

Scientology Volontärer hjälper till att städa upp runt en kyrka som förstörts av tornadon, så att pastorn kan tillhandahålla en trygg plats för hemlösa församlingsmedlemmar att sätta upp tält.

En Scientology Volontärs uppdrag är att vara ”en person som hjälper sina medmänniskor på frivillig basis genom att återställa syfte, sanning och andliga värden till andras liv”. Deras trosbekännelse: ”En Scientology Volontär blundar inte för tillvarons smärta, ondska och orättvisa. Istället har han utbildats för att hantera dessa saker och hjälpa andra att uppnå lättnad och även ny personlig styrka.”