Rapport från Nashville: Scientologys frivilligpastorer och saneringen efter översvämningen i Nashville

Scientologi-frivilligpastorer bemannar skyddsrum i Nashville.
Uppröjningsaktioner i Nashville.
Många hem förstördes.
Översvämningsskador i Nashville.
En frivilligpastor hjälper ett par i ett skyddsrum.
Det första veckoslutet i maj steg vattnet i Cumberland River och översvämmade de centrala delarna av staden Nashville. Det var inte bara hela bostadsområden som låg under vatten, utan även offentliga platser, restauranger och hotell översvämmades av vatten och gyttja. Borgmästaren Karl Dean har uppskattat att saneringsarbetet kommer att kosta 1,5 miljarder dollar och att hjälpinsatserna kommer att fortsätta i månader.

Så fort Scientologi-kyrkan och Celebrity Center i Nashville fick veta att man väntade en översvämning och att hjälpstationer höll på att göras i ordning, kallade de in sina frivilligpastorer. Frivilligpastorerna började ge hjälp redan innan den stora översvämningen inträffade och har fortsatt ända sedan dess. De arbetar som en del av ”Hands On Nashville” (Hands-on-person = en som deltar), stadens officiella frivilligkår.

De första dagarna hjälpte frivilligpastorerna till vid katastrofhjälpsplatser och med evakueringar. Flera hjälpstationer arrangerades i skolor, och frivilligpastorerna hjälpte till att bemanna och organisera dem. Alla de 1 500 gästerna på Opryland Hotel måste evakueras – gårdsplanen var helt under vatten och flodvattnet steg till 3 meters höjd inne i hotellet. Scientologi-kyrkans frivilligpastorer arbetade på den skola dit gästerna från Opryland fördes, och hjälpte dem att hitta sitt bagage och boka flyg ut ur staden.

När en katastrof inträffar kan förhållandena vara ganska förvirrande. Frivilligpastorerna hjälpte till att organisera hjälpstationerna, avdela frivilliga till olika funktioner, samt visa dem som behövde olika tjänster vart de behövde gå. Folk från hela staden dök upp för att hjälpa till, så en frivilligpastor skickade ut ett team för att söka upp hem där bistånd behövdes. Teamet sms:ade sedan tillbaka till hjälpstationerna om alla detaljer, så att frivilliga kunde skickas till specifika hem för att tillhandahålla den hjälp som behövdes.

Några av frivilligpastorerna begav sig till marknadsplatsen i Tennessee (Tennessee State Fairgrounds) där speedwaybanan hade spolats bort. Nationalgardet var stationerat där och frivilligpastorerna tog över en av vattendistributionscentrerna, och delade ut dricksvatten hela dagen.

Så snart vattnet började dra sig tillbaka började frivilligpastorerna det mödosamma jobbet att hjälpa människorna i omgivningen att ur gyttjan och högarna av blött papper fiska upp förstörda möbler och personliga ägodelar. I ett hus kom vattnet med en sådan kraft att det drog iväg med en flygel och lämnade den uppochnervänd när vattnet drog sig tillbaka.

Det kan vara hårda bud att få hela sitt hus och alla sina ägodelar förstörda över en natt – inte något man planerar för. Så ibland när en frivilligpastor kommer till någons hem, finner han personer under stora påfrestningar. När det händer, eller om de hittar någon som befinner sig i trauma, ger de en form av hjälp som alla frivilligpastorer är utbildade i och som kallas assist. Assister är metoder som utvecklades av Scientologys grundare L. Ron Hubbard. Bland annat hjälper en assist en person att övervinna andliga och känslomässiga trauman. På frivilligpastorernas webbplats finns det en gratis kurs där vem som helst kan lära sig dessa metoder.

På grund av omfattningen av den skada som inträffade över hela Nashville, planerar Scientologi-kyrkan och Celebrity Center Nashville att fortsätta sitt frivilligpastorsarbete under de kommande månaderna, och erbjuder också gratis utbildning i katastrofhjälp. Om du vill skriva in dig på kursen eller få reda på mer om programmet, besök Scientologi-kyrkan på adressen 1130 8th Ave South, Nashville eller ring 001-615-687-4600.