GRATIS UTBILDNING

Scientologi erbjuder praktiska lösningar för att hjälpa dig att förbättra villkor i ditt eget liv och för människorna i din omgivning.

Alla praktiska tekniker som används av frivilligpastorer är hämtade från de olika kapitlen i Scientologi-handbokenTillsammans ger dessa kapitel alla verktyg du behöver för att konfrontera och lösa praktiskt taget alla situationer i livet: från att lösa äktenskaplig osämja till att återvinna en vän från droger och att leda ett företag till optimal framgång.

För att göra dessa kapitel, och den teknologi de innehåller, så lättillgängliga som möjligt så finns nu kostnadsfria och lättarbetade kurser online, som täcker varje enskilt kapitel och som leds av utbildad personal.

Kursen, och det material du behöver, är vår gåva till dig som du kan börja använda idag. Vi hoppas att du tycker om kursen.

Välj en kurs från listan nedan eller ta reda på vilken kurs som passar dig bäst och klicka här

Äktenskap

Den stress och de spänningar som livet utsätter ett äktenskap för kan sätta de mest kärleksfulla relationer på prov. Trots detta är det möjligt...

se fullständig beskrivning > >

Assister för sjukdomar och skador

När man står inför vänner eller anhöriga som är sjuka eller skadade, skulle man vilja hjälpa dem genom att lindra deras lidande.

I detta...

se fullständig beskrivning > >

Barn

Skingra de mysterier, åsikter och teorier som inte har gjort mycket för att mildra problemen och osäkerheten i samband med barnuppfostran. I detta...

se fullständig beskrivning > >

Beståndsdelarna i förståelse

Brist på förståelse är den gemensamma faktorn i all upprördhet och alla gräl. I detta häfte beskrivs de tre beståndsdelar som tillsammans utgör...

se fullständig beskrivning > >

Den emotionella tonskalan

Hur mycket större skulle våra chanser till framgång vara om vi kunde förutse om någon som vi möter är ärlig eller oärlig? Kanske du använder...

se fullständig beskrivning > >

Etik och tillstånden

Nästan alla skulle vilja förbättra tillstånd och omständigheter i sina liv. Men hur gör man det? Hur vore det om det fanns exakta formler som...

se fullständig beskrivning > >

Grunderna i public relations

Public relations ger dig medlen för att kommunicera dina idéer och få dem accepterade – en färdighet som är absolut nödvändig när man har...

se fullständig beskrivning > >

Hur man löser konflikter

Konflikter är så vanliga i världen idag, att de flesta människor tar för givet att det är så livet ska vara. Det är dock inte naturligt att...

se fullständig beskrivning > >

Integritet och ärlighet

Om du någonsin har blivit besviken på någon du litade på, om du har känt den svidande smärtan när någon du älskat varit otrogen, om du blivit...

se fullständig beskrivning > >

Kommunikation

Dessa färdigheter är väsentliga i allt vi gör i livet. Kommunikation är faktiskt, när allt kommer omkring, oavsett vilken nivå det gäller, den...

se fullständig beskrivning > >

Lösningar för en farlig omgivning

Det finns människor som vill att du ska tro att världen omkring dig är farligare än den faktiskt är. Lyssna på nyheterna eller titta i en tidning,...

se fullständig beskrivning > >

Organiseringens grunder

Organisering är ett ämne som kan tillämpas på både den största aktiviteten och den minsta. Det är ens förmåga att organisera som leder till...

se fullständig beskrivning > >

Orsaken till undertryckande

Har du någonsin funderat över varför vissa människor ständigt är sjuka och andra verkar leva i en emotionell berg-och-dal-bana, ena dagen upp,...

se fullständig beskrivning > >

Studieteknologin

Alltför många elever går ut skolan och fullbordar högre studier utan att kunna använda vad de lärt sig. Det är inte det att de är dumma eller...

se fullständig beskrivning > >

Svar på drogproblemet

Inget av livets områden undgår att påverkas av det epidemiska drogmissbruket. Brottslighet och våld är de mest uppenbara konsekvenserna, men de...

se fullständig beskrivning > >

Targets och mål

Att tänka ut ett mål är inte svårt. De flesta av oss har ingen brist på förhoppningar och ambitioner, och dessa är faktiskt vad livet består...

se fullständig beskrivning > >

Tillvarons dynamiker

Här är de åtta drivkrafterna i riktning mot överlevnad, eller ”dynamikerna”, vilka utgör själva livet. Genom att förstå dessa, nystar man...

se fullständig beskrivning > >

Undersökningar

Gå in på internet eller titta i en tidning, så hittar du alla sorters förklaringar till att ett visst företag misslyckades eller varför en politisk...

se fullständig beskrivning > >

Verktyg för arbetslivet

Arbete upptar sju tiondelar av våra liv. Det avgör vår förmåga att försörja våra närmaste och oss själva, det bestämmer vår livskvalitet,...

se fullständig beskrivning > >